Νεα Ιδρυματος

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες Εσωτερικού για […]

Προκήρυξη Υποτροφιών / 46ο Έτος

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023  δύο  (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.     1. […]

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Όλοι οι υποψήφιοι […]

Προκήρυξη Υποτροφιών / 45ο Έτος

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022  δύο  (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.     […]

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί εντός του μήνα Ιουλίου 2021 τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό […]