Νεα Ιδρυματος

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Όλοι οι υποψήφιοι […]

Προκήρυξη Υποτροφιών / 45ο Έτος

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022  δύο  (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.     […]

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί εντός του μήνα Ιουλίου 2021 τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό […]

Προκήρυξη Υποτροφιών / 44ο ΕΤΟΣ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 μία (1) υποτροφία εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Προϋποθέσεις χορήγησης […]

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 την υποτροφία στους κάτωθι υποψηφίους : (α) Χορήγηση […]