Δωρεες Οικογενειας

Η επιτυχία της οικογένειας στον τομέα της ναυτιλίας και η οικονομική άνθηση που την συνόδευσε, ευαισθητοποίησαν ακόμη περισσότερο τα μέλη της τα οποία έθεσαν σαν ένα από τους σκοπούς στη ζωή τους την υποστήριξη και ενίσχυση του τόπου καταγωγής τους, τις Οινούσσες, και την παροχή ποικιλόμορφης βοήθειας στον συνάνθρωπο.


Την ευόδωση του παραπάνω σκοπού υπηρέτησαν με συνέπεια όλα τα μέλη της οικογενείας διαθέτοντας χρήματα και χρόνο για την προαγωγή της Ναυτιλίας και Παιδείας των Οινουσσών και της Πατρίδος μας, την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας προς τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας, την επαύξηση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας, την υποστήριξη της Εκκλησίας και του θεσμού της Οικογένειας.

Με προσφορά της οικογένειας, την οποία η Πολιτεία και η Ακαδημία Αθηνών αναγνώρισαν, έγιναν μεγάλα έργα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Η ανέγερση το 1951 του κτιρίου των Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών στο οποίο λειτούργησαν και λειτουργούν μέχρι σήμερα το Ναυτικό Γυμνάσιο αρχικά και στη συνέχεια το Γυμνάσιο, το Ενιαίο Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Οινουσσών.
  • Το 1971 συνέβαλε οικονομικά στην ολοκλήρωση και εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κληρικών Ελλάδος.
  • Η ανέγερση το 1972 του κτιρίου του Προτύπου Μαθητικού Οικοτροφείου Οινουσσών στο οποίο φιλοξενήθηκαν μέχρι τώρα περισσότεροι από 1.500 οικότροφοι μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα, το πλείστον των οποίων κατευθύνθηκε στο ναυτιλιακό επάγγελμα.
  • Η ανέγερση ομώνυμης πτέρυγας στο Θεραπευτήριο «Ο Ευαγγελισμός» για τη δωρεάν περίθαλψη των Ελλήνων ναυτικών και των οικογενειών τους, η οποία εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 1977 και στην οποία νοσηλεύθηκαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 21.000 ναυτικοί και μέλη των οικογενειών τους.
  • Η ανέγερση το 1977 του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου.
  • Η αγορά και δωρεά το 1977 στο Πολεμικό μας Ναυτικό του αρματαγωγού «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ».
  • Η αγορά και δωρεά το 1982 στον τόπο καταγωγής τους τις Οινούσσες του επιβατηγού σκάφους «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙ» το οποίο εξυπηρέτησε τις ανάγκες θαλάσσιας συγκοινωνίας του νησιού μέχρι και το έτος 2007.

Επίσης η οικογένεια προσέφερε και προσφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά για συντήρηση και εξοπλισμό ναών, νοσοκομείων και άλλων εγκαταστάσεων δημοσίου συμφέροντος καθώς και για ενίσχυση εχόντων ανάγκη συμπολιτών μας.

Παράλληλα ο πρωτότοκος γιος της οικογενείας, εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας συνέλαβε την ιδέα της σύστασης και λειτουργίας των ομώνυμων Ιδρυμάτων, με τα οποία θα διασφαλίζονταν η διαρκής προσφορά και βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη Ναυτιλία, την Παιδεία και τον τόπο καταγωγής του.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα πατήσε εδώ