Χορήγηση Γαμηλίων Δώρων Έτους 2017

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Προικοδοτήσεων ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΠΑΤΕΡΑ χορηγεί για το έτος 2017 γαμήλια δώρα ύψους 1.500€ έκαστο, σε 14 ορφανές θυγατέρες ναυτικών του Εμπορικού Ναυτικού καταγομένων απ’ όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Χορήγησης Γαμηλίων Δώρων για το έτος 2017

      Οι ενδιαφερόμενες πρέπει:

  1.  Να είναι ορφανές εκ πατρός
  2. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών κατά την τέλεση του γάμου τους
  3. Να είναι οικονομικά αδύνατες
  4. Να τέλεσαν θρησκευτικό γάμο το έτος 2017 και
  5. Η θαλάσσια υπηρεσία του πατρός τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη

 

Οι αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος ως και την 22 Ιουνίου 2018.

Για πληροφορίες απευθύνεσθε καθημερινά στα γραφεία του Ιδρύματος από 09:00 έως 16:00 (κα. Βούρου Ευαγγελία)

Πειραιάς, 9 Μαΐου 2018