Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Το Δ.Σ. του Παγχιακού Ιδρύματος Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα κατά την συνεδρίασή του αποφάσισε να μην προκηρύξει νέες θέσεις υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Θα εξετασθούν μόνο οι αιτήσεις για ανανέωση των παλαιών υποτροφιών υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.