Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Το Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, αναρτά τον Οριστικό Πίνακα Εγκριθέντων Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

 

(α) Χορήγηση Υποτροφίας Εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές στους (στις) παρακάτω τέσσερις :

α / Κοσσένα Μαρία του Νικολάου

β / Αφαλωνιάτου Ευανθία του Δημητρίου

γ / Μποντόζη Αναστάσιο του Γεωργίου

δ / Πουλή Μυρσίνη του Αντωνίου

 

(β) Χορήγηση Υποτροφίας Εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στην:

α/ Καλουτά Κλεοπάτρα του Γεωργίου

 

 

                                                                                           Πειραιάς, 24 Απριλίου 2018