Θεραπευτήριο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Πτέρυγα Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα
Ανεγέρθηκε με δαπάνη του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα με σκοπό να παρέχει νοσηλεία στους ναυτικούς του Εμπορικού Ναυτικού και στα μέλη των οικογενειών τους.
Θεμελιώθηκε στις 18/7/1977 και εγκαινιάσθηκε στις 12/10/1983
Η Πτέρυγα Ναυτικών δίνει το μέτρο του σεβασμού του εθνικού ευεργέτη προς τον άνθρωπο και ένα πρότυπο για τη νοσηλεία του μέλλοντος στην Ελλάδα.
Στην πτέρυγα έχουν νοσηλευθεί μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί και μέλη των οικογενειών τους.