Συγκρότημα Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών
Ανεγέρθηκε το 1954 με δαπάνες εξ ολοκλήρου των παιδιών της Οικογενείας Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα στη μνήμη των γονιών τους.
Στις εγκαταστάσεις στεγάζονται το Γυμνάσιο, το ΕΠΑΛ και οι τάξεις του Γενικού Λυκείου.
Γήπεδο ποδοσφαίρου Οινουσσών.
Δωρεά Ιωάννη Λαιμού.
Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών
Ανεγέρθηκε το 1972 με δαπάνες εξ ολοκλήρου των παιδιών της Οικογενείας Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα, στη μνήμη των γονιών τους.
Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί το Οικοτροφείο από το 1972 μέχρι και σήμερα, φιλοξενώντας κατά προτεραιότητα τους μαθητές του ΕΠΑΛ και συμπληρωματικά του Γυμνασίου και των τάξεων του Γενικού Λυκείου.
Κτίριο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Οινουσσών
Αναγέρθηκε με δαπάνη του Συνδέσμου Ναυτιλίας και Παιδείας Οινουσσών και λειτούργησε από το 1958 ως Οικοτροφείο των μαθητών που φοιτούσαν στο Ναυτικό Γυμνάσιο.
Το 1965 διατέθηκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στεγάστηκε η ΑΕΝ Οινουσσών η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα.