Χορήγηση Γαμηλίων Δώρων Έτους 2018

Το Ίδρυμα Προικοδοτήσεων Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα χορηγεί για 49η χρονιά, γαμήλια δώρα σε ορφανές θυγατέρες ναυτικών του Ε.Ν που τέλεσαν το θρησκευτικό τους γάμο εντός του έτους 2018.

Με απόφαση του Δ.Σ., το γαμήλιο δώρο ανέρχεται και εφέτος στο ποσό των 1.500 Ευρώ το οποίο θα επιδοθεί σε κάθε μία δικαιούχο με ισόποση επιταγή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

 

Πειραιάς, 06/05/2019