Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα ενημερωθούν προσωπικά για την τελική έκβαση της αίτησής τους.

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022