Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες Εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ.

Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα ενημερωθούν προσωπικά για την τελική έκβαση της αίτησής τους.

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023