Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει και χορηγεί εντός του μήνα Ιουλίου 2021 τις υποτροφίες του για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα ενημερωθούν προσωπικά για την τελική έκβαση της αίτησής τους.

 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021