Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από τελική έγκριση του αρμοδίου Κρατικού Φορέα, το ״Παγχιακό Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״ εγκρίνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 την υποτροφία στους κάτωθι υποψηφίους :

(α) Χορήγηση Υποτροφίας Εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές στις παρακάτω δύο :

α / Κομνηνάρη Αθανασία του Περικλή

β / Καραγιώργη Κυριακή του Θεοδώρου

 (β) Χορήγηση Υποτροφίας Εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στην:

 α/ Κοσσένα Μαρία του Νικολάου

 

Ο ανωτέρω Πίνακας Εγκριθέντων Υποτρόφων του Ιδρύματος είναι Οριστικός και οι νέοι υπότροφοι θα ενημερωθούν σχετικώς με προσωπική επιστολή.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020