Γαμηλια Δωρα

Χορηγούνται χρηματικά ποσά ως γαμήλια δώρα, σε ορφανές και οικονομικά αδύνατες θυγατέρες ναυτικών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας.


Προϋποθέσεις χορήγησης γαμηλίων δώρων

  • Οι ενδιαφερόμενες να είναι ορφανές πατρός και ηλικίας μέχρι 30 ετών κατά την τέλεση του γάμου τους.
  • Οι δύο σύζυγοι να είναι ελληνικής υπηκοότητας Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
  • Οι δύο σύζυγοι να είναι σωματικώς, πνευματικώς και ηθικώς υγιείς.
  • Να είναι οικονομικά αδύνατοι.
  • Να τέλεσαν θρησκευτικό γάμο κατά το προηγούμενο έτος για το οποίο γίνεται η κλήρωση από το Δ.Σ.

Υποβολή απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιες δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση προς το Ίδρυμα μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γέννησης της νύφης.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της νύφης.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
  • Πιστοποιητικό του ΝΑΤ για την θαλάσσια υπηρεσία του πατέρα της νύφης.
  • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας ή της ενδιαφερόμενης εφόσον εργάζεται μαζί με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Το Ίδρυμα μέχρι σήμερα χορήγησε πάνω από 3.000 γαμήλια δώρα.